De Winkelwagen

Als u lid bent is de korting al reeds verwerk
De Bijbel1x€ 8,45
Subtotaal 8,45
Verzendkosten: (help) 2,50
Totaalbedrag: 10,95

De winkelwagen-opties:


Ga naar de uitgebreide winkelwagen
Voer de bestelling uit

De gebruiker-opties:


Inloggen
Registreren


Categoriën:

Spurgeon-serie


 

Complete Spurgeon Serie


De complete Spurgeon Serie bestaande uit alle delen (1 t/m 47, behalve deel 12, 13, 17, 22) voor maar € 210,00, dus maar vijf euro per deel. Dit betekent dat u meer dan 40% bespaart. LET OP: deze actie is alleen bestemd voor leden! Als u nog niet lid bent kan dat al voor 13 euro per jaar. Als u meer informatie wil over lid worden of u wilt aanmelden, klik dan hier.

Overzicht:

Lees verder >

€ 210,00
Serie bestellen
 


  Deel 1 - De Bijbel, een kracht van God tot zaligheid

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt wel de 'prins der predikers' genoemd. Zijn preken zijn velen over de hele wereld tot zegen geweest.
Lees verder >

€ 8,45
Aantal in winkelwagen wijzigen
Boek verwijderen uit winkelwagen
  Deel 2 - Het gezin, een rots in de wereld

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) wordt wel de 'Prins van de predikers' genoemd. Zijn preken zijn velen over de hele wereld tot zegen geweest.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 3 - Het Kruis

Dit is het derde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. Het thema is: Het kruis,...
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 4 - Weest Heilig, Want Ik Ben Heilig

De titel is Weest Heilig, want Ik ben heilig. Dit is het vierde deel in de serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 5 - Opwekking

Dit is het vijfde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon. Het thema is: Opwekking.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 6 - Het Gebed

Dit is het zesde deel in een serie nieuw vertaalde preken van Spurgeon.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 7 - Kom tot Hem

Over de preken van Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) is al zoveel gezegd dat gezocht moet worden naar een goede aanvulling op het al gezegde. Eigenlijk draaien al zijn preken om hetzelfde thema, een thema dat eigenlijk onuitputtelijk is. Hij vat dit thema zelf samen in een opmerking in deze bundel... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 8 - De Heilige Geest

'In dit deel van de serie gaat Spurgeon uitgebreid in op het werk van de Heilige Geest. Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 9 - Looft De Heere

Als ik u de vraag zou stellen: "Bidt u?", zou het antwoord door iedere christen erg snel gegeven worden: "Natuurlijk". Stel dat ik eraan toe zou voegen: "En bidt u iedere dag?", zou het antwoord onmiddellijk zijn: "Ja, meerdere keren per dag. Ik zou zonder het gebed niet kunnen leven".
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 10 - Gehoorzaamheid: wandelt waardig de Heere

Het centrale onderwerp van dit boek is zowel het komen tot geloof als het leven uit het geloof tot gehoorzaamheid.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 11 - God is Liefde

Al lezende kom je onder de indruk van Gods onverdiende genade. Aan alles merk je: Spurgeon weet over Wie hij sprak. Hij kende God, Die liefde is. Spurgeon komt woorden tekort wanneer hij gaat spreken over liefde van God. Als God met Zijn oneindige liefde tot ons komt, hoe reageren wij daar dan op? Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 12 - Berouw

Indringend en beeldend als altijd, spreekt C.H. Spurgeon in deze zeven preken over zonde en schuld. De diepte van zijn schuld aan God kan een mens nooit peilen, stelt hij, maar dat hoeft hij gelukkig ook niet. Tegelijk laat Spurgeon in alle concreetheid onze grote zonden zien. Zo helpt hij om ons ze... Lees verder >

€ 8,45
Boek (tijdelijk) niet beschikbaar.
Boek reserveren
  Deel 13 - Bekering

In deze collectie preken brengt Spurgeon de bekering onder uw aandacht. Op grond van de Heilige Schrift worden wij allen opgeroepen ons van ons zondige leven te bekeren. Aan diegenen die zich desondanks verharden en deze oproep naast zich neer leggen, zegt Spurgeon in niet mis te verstane bewoording... Lees verder >

€ 8,45
Boek (tijdelijk) niet beschikbaar.
Boek reserveren
  Deel 14 - Geloof

Opnieuw een parel van Spurgeons hand.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 15 - Het bloed van het Lam

Zoals de titel van dit boekje al zegt, staat de Heere Jezus Christus als borg voor Zijn volk in dit boekje centraal.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 16 - Jezus Christus, de Heere

"Er is zo'n schoonheid in de aard van Christus, zo'n lieflijkheid in Zijn liefde, zo'n glorie in die zelfopoffering, dat je wel van Hem moet houden. Kan ik in Uw ogen kijken en niet getroffen worden door Uw liefde? Kan ik naar Uw hoofd kijken met de doornenkroon, zonder in mijn hart die doornen te v... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 17 - Uitverkoren in Hem

De uitverkiezing is een heikel thema, waarbij het spreken op het scherpst van de schede is.
Lees verder >

€ 8,45
Boek (tijdelijk) niet beschikbaar.
Boek reserveren
  Deel 18 - Ongeloof

Spurgeon voelde een diepe drang om het evangelie aan bekeerden en vooral ook aan onbekeerden te verkondigen. Hij benutte al zijn gaven van welsprekendheid om de kerkgangers ervan te overtuigen dat geloven in Christus geen uitstel duldt.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 19 - De Opstanding

Spurgeon toont in dit magnifieke boek zijn evenwichtige en gebalanceerde benadering van elk aspect van de Bijbel. Het gaat niet alleen om het kruis, maar ook om de opstanding van Christus. Hij is de grote overwinnaar over de machten van dood, zonde en hel. Hij is een levende Zaligmaker!
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 20 - Troost Mijn Volk

Meer dan aan iets anders hebben mensen behoefte aan een betrouwbare troost. Geen doekje voor het bloeden, geen vage illusies, maar Gods woorden en daden als troost in al ons zielsverdriet. Zo wijst Spurgeon ons opnieuw de weg naar de enige troost in leven en sterven: dat ik niet van mijzelf ben, maa... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 21 - Hemel of Hel

De ontzagwekkende heerlijkheid van de hemel en de afschrikwekkende realiteit van de hel wordt ons op een indruk-wekkende manier geschilderd in deze nieuwe parel van C.H. Spurgeon.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 22 - Vreugde in Jezus

In deze bundel preken legt Spurgeon alle nadruk op de vreugde die er in de Heere Jezus te vinden is. Het leven op aarde mag er bij tijden vol van zijn, als we bijvoorbeeld de vergeving der zonden aan den lijve ondervinden, de vrede Gods ervaren of een voorsmaak van het hemelleven mogen ontvangen. He... Lees verder >

€ 8,45
Boek (tijdelijk) niet beschikbaar.
Boek reserveren
  Deel 23 - Strijd tegen Satan

Dit keer een boek met een bijzonder thema: de tactieken van de satan! Een onbekend en te vaak genegeerd thema!
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 24 - Alles uit genade

U hebt nu al genoeg tijd gehad om een beslissing te nemen; kom in actie. Geloof nu in Jezus, met een hartelijke en onmiddellijke beslissing. Neem deze woorden met u en kom vandaag tot de Heere, vandaag nog. Onthoud, ziel, het kan wat u betreft nu of nooit zijn. Laat het nu zijn; het zou verschrikkel... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 25 - Jezus Christus, en Dien gekruisigd

"Niets zal ik onder u weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd." Deze woorden van Paulus waren zeker van toepassing op het leven, spreken en preken van Spurgeon. Nergens oreert hij zo gloedvol, als wanneer het over zijn Verlosser gaat.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 26 - Vrouwen in het nieuwe testament

Rond de Heere Jezus zien we verschillende vrouwen, die door Hem gered werden en een diep inzicht kregen in Zijn persoon en werk. Deze preken van Spurgeon gaan niet in de eerste plaats over deze vrouwen en wat zij waren en deden, maar over Christus die in hen Zijn genade verheerlijkt.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 27 - Kerst en Pasen

Juist rond Kerst- en Paasdagen kun je de behoefte voelen naar iets diepers, wat het heilgeheim weer tot leven brengt. Dit boekje biedt veel gezonde en kostbare stof tot meditatie in de stilte.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 28 - Zoekt Mijn Aangezicht

Als geen ander was de begaafde predikant Spurgeon in staat om praktische lessen uit een Bijbelgedeelte te halen en die op zijn hoorders over te dragen. Die eigenschap komt ook naar voren in de preken die zijn opgenomen in 'Zoek Mijn aangezicht'. Ze staan vol aansprekende voorbeelden, bevatten vele w... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 29 - De Kerk

Wie Spurgeon over de kerk leest, kijk hem recht in zijn hart. Het laat zien hoe hij zelf persoonlijk omging met zijn Metropolitan Tabernacle, en toont hoe hij zijn gemeente als geheel verlangde in te zetten voor de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 30 - Speciale gelegenheden

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 31 - Leven in God

Leven in God. Dat is leven uit Jezus. Hem kennen als je Redder, en als degene in wie je leeft. Daar draait het om in je leven.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 32 - Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen

Welke christen verlangt er niet naar dat zijn of haar hele gezin onder de invloed van het Evangelie van genade leeft?
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 33 - Vlees en Geest

In dit boek zien we hoe Spurgeon scherp de verdorvenheid van het menselijke vlees schildert.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 34 - Wijsheid uit het spreukenboek

Het Bijbelse boek Spreuken is al duizenden jaren oud, maar bevat ook voor het leven van vandaag vele praktische en geestelijke lessen.
Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 35 - Engelen

De engelen vormen voor Spurgeon een veelomvattend onderwerp; Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 36 - Jezus in de Psalmen

Spurgeon is op zijn best als hij Jezus schildert. Dat doet Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 37 - De Persoon van de Heilige Geest

W Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 38 - De Opstanding en de Hemelvaart van Christus

Alle heilsfeiten zijn belangrijk, maar zeker ook de Opstanding en de Hemelvaart. Paulus zegt: 'Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos.' (1 Kor. 15:17)

Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 39 - Geestelijke duisternis

Mede door een lichamelijke aandoening leed C. H. Spurgeon geregeld Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 40 - Mannen in het nieuwe Testament

Een boek over mannen. Mannen die ons voorgingen in geloof en gehoorzaamheid. Maar, wat nog belangrijker is, als Spurgeon Paulus een modelbekeerling noemt, noemt hij hem een 'typisch voorbeeld van goddelijk geduld'. En als hij Bartimeüs een beeld van ons allemaal noemt, is dat omdat hij Jezus ni... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 41 - Wandelen in de Liefde

'Zo lief heeft God de wereld gehad, dat zelfs de schrijver van het boek Johannes ons niet kon vertellen hoeveel. Maar Hij hield zo machtig, goddelijk veel van de wereld dat Hij Zijn Zoon gaf, Zijn enige Zoon, om de wereld te redden van de ondergang en om mensen eruit te halen tot Zijn eer. Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 42 - Geloof in de Heere Jezus Christus

In dit boek maakt Spurgeon op zijn eigen wijze duidelijk dat iedere zondaar tot Christus mag komen. Alleen zo kan hij van zijn zonden verlost worden en de vrijspraak van God ontvangen. Verrassend genoeg ligt de ruimte juist in het feit dat er geen reden hoeft te zijn waarom God ons in genade aan zou... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 43 - De Heere is mijn Herder

Psalm 23 is beroemd om zijn zeggingskracht en troostrijke inhoud. De grote Engelse prediker C. H. Spurgeon (1834-1892) heeft tijdens zijn lange predikantschap in Londen zes keer vanuit deze psalm gepreekt - en die preken zijn in dit boek bij elkaar gebracht. Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 44 - De Levende Jezus

In de hemel is Jezus Christus Dezelfde als Hij op aarde was. Hij is nog even liefdevol, nog even goed in staat om al Zijn beloften waar te maken, nog even trouw. Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 45 - Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een bijzonder voorrecht dat de Heere Jezus ons heeft nagelaten. De Heere Jezus is het eten en drinken voor onze ziel. Dat mogen we niet verwaarlozen. Hijzelf gebiedt ons het te gebruiken 'totdat Hij komt'. Zo houden we Hem en Zijn plaatsvervangende offer altijd in gedachtenis... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 46 - Evangelisatie

De kerk en elke christen persoonlijk heeft de opdracht om zielen te winnen voor Christus. Spurgeon trekt het onderwerp heel breed: zending, evangelisatie en het werk binnen de kerk. Dit is een boek vol praktische raad, bemoediging en aansporing. Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
  Deel 47 - Kerst

Spurgeon had een haat-liefde verhouding tot de viering van de Kerst op 25 december. Vanwege de rooms-katholieke invloed op de festiviteiten rond de kerstdagen in zijn tijd was hij er niet echt van gecharmeerd. Maar toch riep hij zijn gemeente meer en meer op om de kerstdagen op een God-erende manier... Lees verder >

€ 8,45
Boek toevoegen aan winkelwagen
 Deze site is gerealiseerd door Talpae Design
 © 2008-2022 Alle rechten voorbehouden.